rodina > Zprávy > FAQ

Jaký je váš poprodejní servis?

2021-09-26

Z naší strany bychom vám rádi poskytli naše nejlepší služby. Pokud mají některé produkty problémy s kvalitou, vyměníme je na naše náklady. Ve váš prospěch bychom rádi zavedli jasné kritérium kontroly kvality v počáteční fázi projektu. Máme také CRM systém, který uchovává historii práce se všemi zákazníky, abychom mohli sledovat vaši celkovou zkušenost s námi.