rodina > Zprávy > FAQ

Jaká je služba vaší zpětné vazby na design?

2021-09-26

Poskytujeme zpětnou vazbu k návrhu jako: Zkontrolujte, zda má návrh potíže s vyhazováním nástrojů.

Zkontrolujte, zda součásti sestavy neovlivňují mechanickou strukturu.

Zkontrolujte, zda návrh splňuje požadavky na minimální tloušťku stěny zvoleného výrobního procesu.

Navrhněte umístění vstřikovacího uzávěru, dělicí čáry, vyhazovacího kolíku a související značky (vyčnívající nebo konkávní), které zůstanou.

Poskytněte Minimální množství objednávky pro zákaznickou referenci pro plán zásob.

Poskytněte materiálový certifikát pro kontrolu zákazníka, když výkres specifikovaného materiálu není dostupný ve výrobních místech.

Poskytněte analýzu mezi přesností tolerance a cenou.